Gratis nieuwsbrief


 

 

Alles over een dagje uit, weekendje weg of vakantie op Texel

Texel

Texel is het enige Noord-Hollandse waddeneiland en tegelijk ook het grootste van alle waddeneilanden. Net als de andere eilanden kent Texel een afwisselend landschap, bestaande uit weilanden, bos, kwelders, strand en duingebieden. Jaarlijks komen vele gasten naar Texel voor een verblijf op het eiland. Niet voor niks is toerisme is op het waddeneiland de belangrijkste bedrijfstak.

Natuur en landschap

Landschappelijk gezien zijn er behalve overeenkomsten ook verschillen tussen Texel en de andere waddeneilanden, vooral veroorzaakt door de grondsoort, de omvang van het eiland en de manier waarop het landschap door de eeuwen heen is ingericht.

Het eiland Texel is ontstaan door de verplaatsing van keileem tijdens de ijstijden, dat ook op andere plaatsen in het land voor opstuwingen zorgde. Op Texel werden tussenliggende laagtes door de eeuwen heen opgevuld met zeeklei, zodat een aaneengesloten eiland in de zee ontstond.

Uit deze tijd stamt het deel van het eiland dat ook wel wordt aangeduid als 'het oude land', tussen Den Hoorn, Den Burg, De Waal en Oosterend. Door de vorming van duinketens aan de zijde van de Noordzee groeide Texel verder. Door de aanleg van de Zanddijk in 1630 werd het noordelijker gelegen Eierland samengevoegd met het eiland om Texel te vormen zoals we dat nu zo ongeveer kennen, hoewel het eiland door overstromingen en nieuwe zeeweringen nog een tijd van vorm zou veranderen.

De weidegebieden in de polders op het eiland zijn duidelijke resultaten van het optreden van de mens op het eiland. De landbouw heeft dan ook altijd een belangrijke functie gehad op het eiland. Maar ook als broedgebied voor weidevogels zijn de polders van grote waarde.

Het bos- en duingebied aan de zuid- en westkant van het eiland kreeg in 2002 een officiële status als Nationaal Park Duinen van Texel. Dit gebied beslaat de gehele Noordzeekust van het eiland. Het park bestaat uit een gevarieerd duinlandschap met natte valleien afgewisseld door droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en het uitgestrekte strand.

Cultuur en kernen

De vroege Texelse bewoning (vanaf 8000 voor Christus) concentreerde zich op de hoger gelegen delen van het eiland. Hier onstonden later de dorpen Den Burg, De Waal, Den Hoorn, Oosterend en De Westen. Dit laatste dorp was in de Middeleeuwen het centrum van de visserij op Texel, maar werd verlaten en afgebroken toen de slenk waarmee het was verbonden met de Noordzee dichtslibde.

Rond 1300 beginnen de Texelaars voor het eerst met werken die hun eiland moeten beschermen tegen de zee. De aanleg van dijken zorgde voor de vorming van polders die ook wel cooghen werden genoemd. Hiernaar verwijst nog de plaatsnaam De Koog.

Vanaf de vijftiende eeuw tot aan het einde van het VOC-tijdperk is de rede van Texel een begrip in de zeevaart. Schepen op weg naar Nederlands Indië, de Oostzee en andere Europese havens gingen bij Texel voor anker om bij gunstige wind uit te varen.

Typisch voor Texel zijn het dialect, de Texelse klederdracht, de wol van het Texelse schaap en specifiek Texelse feesten zoals Ouwe Sunderklaas en het aansteken van de meierblis. De witte Texelse schapenkaas kende ooit ook een groene variant, waaraan een uittreksel van schapenkeutels werd verwerkt. Deze werd echter in de jaren '30 van de vorige eeuw vanwege de hygiène door de overheid verboden.

Informatie over Texel

Een verblijf op het eiland Texel betekent lekker op het strand liggen, fietsen en wandelen in de eilandse natuur en genieten van de gezellige sfeer in de Texelse dorpjes. Voor elk heeft Texel wat wils. Voor informatie over Texel en activiteiten op het eiland kunt u terecht bij de VVV in Den Burg.

Aangezien Texel een eiland is, zult u voor een bezoekje een korte overtocht moeten maken. De veerboot vaart uit in Den Helder en de overtocht duurt gelukkig niet lang. Vanwege de uitgestrektheid van het eiland is het een goed idee om uw auto mee te brengen.

 

Meer Texel op Trips in Nederland

Maak uitgebreid kennis met de mogelijkheden om vakantie te vieren of er een dagje op uit te trekken op Texel via deze pagina's:

 

Texel op de kaart

Kaart van NederlandNoord-HollandZuid-HollandZeelandFrieslandNoord-BrabantFlevolandGroningenDrentheUtrechtOverijsselLimburgGelderland