Gratis nieuwsbrief


 

 

Alles over een dagje uit, weekendje weg of vakantie op de Sallandse Heuvelrug

Sallandse Heuvelrug

Salland is een deel van de provincie Overijssel, dat zich ruwweg zo tussen het Overijsselse Vechtdal en Twente bevindt, in het westen begrensd door de IJssel. De streek kent vele gezichten, zoals de prachtige natuur in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en de glooiende akkers en weilanden van het Reggeland.

Natuur en landschap

Het diverse landschap in de regio kent een lange geschiedenis. De stuwwal van de Sallandse Heuvelrug ontstond ruim 120.000 jaar geleden, in de één na laatste ijstijd. Deze heuvelrug vormt tevens de oostgrens van het IJsseldal, dat in het westen wordt begrensd door de oostelijke Veluwe. De vroegste sporen van menselijke aanwezigheid in het gebied dateren van zo'n vijf- à tienduizend jaar geleden, voornamelijk vuurstenen voorwerpen uit de steentijd in de buurt van de Overijsselse Vecht.

Het oorspronkelijke Sallandse bos maakte in de loop der tijd plaats voor landbouw, waarbij het hout werd gebruikt als bouwmateriaal en als brandhout. Zodra de akkers waren uitgeput, werd nieuwe grond ontgonnen. Zo werd het landschap langzaam steeds meer gedomineerd door kale heidevelden. Net als elders in Nederland leidde dit ook tot het ontstaan van zandverstuivingen. Om dit tegen te gaan werd opnieuw bos aangeplant of werden de gronden opnieuw geschikt gemaakt voor de landbouw.

Deze verschillende gezichten (de landbouw, bossen en heidevelden) zien we vandaag de dag nog duidelijk terug in Salland.

In de natuurgebieden zorgt het glooiende, heuvelachtige landschap er voor dat de heidevelden en bossen sterk afhankelijk zijn van regenwater. De zandbodem is van nature arm en houdt weinig water vast. Dit zorgt voor een specifiek scala aan plantensoorten die hier goed tegen bestand zijn. Omgekeerd zorgen hoogteverschillen ook voor nattere gebieden, zoals in de verschillende vennen.

De Sallandse Heuvelrug is samen met de Veluwe één van de laatste plaatsen van Nederland waar korhoenders in de het wild voorkomen. In het gebied leven verder verschillende hagedissoorten en er komen reeën, dassen en zeldzame vogelsoorten als roodborsttapuit, raaf en nachtzwaluw voor.

Het gedeelte van de Sallandse Heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten vormt het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, dat eind 2004 officieel werd geopend.

Cultuur en kernen

De vroege bewoners van het gebied leefden vooral van de jacht. Naast de in de bodem gevonden werktuigen uit deze tijd is ook een aantal grafheuvels aan te wijzen verspreid over Salland. Later ging de mens zich meer toeleggen op de landbouw, maar dit zorgde zoals gezegd voor snelle uitputting van de waardevolle grond, waardoor het landschap flink veranderde.

Toen in de Middeleeuwen werd ontdekt dat de bodem vruchtbaar gemaakt kan worden met behulp van mest, ontstond de potstallencultuur waarbij de mest van schapen en geiten uit de stal elk jaar werd verspreid over de akkers en enken. Om de verstuiving die ontstond door intensieve begrazing van de heide velden tegen te gaan, werd opnieuw bos aangeplant. De houtopbrengst hiervan was vooral bestemd voor de kolenmijnen in Limburg: zo was eind 19e eeuw Staatsbosbeheer een feit.

Nog altijd is de landbouw in Salland een belangrijke bron van werkgelegenheid. De opkomst van het toerisme heeft echter ook in de Sallandse Heuvelrug een nieuwe sector doen ontstaan. Door de rijke natuur in de streek heeft Salland op recreatief gebied goede kaarten in handen.

Natuur als rijkdom is niet alleen iets van de laatste jaren. Dat is te zien aan het aantal landgoederen in Salland met landhuizen, kastelen en prachtig aangelegde tuinen.

De regio kent vele karakteristieke dorpen en natuurlijk de hanzestad Deventer. Deze plaatsen, tezamen met de oude boerderijen in het buitengebied, stralen nadrukkelijke de rijke cultuurhistorie en sfeer van Salland uit.

Informatie over Salland

Toeristische informatie, verblijfsmogelijkheden en tips voor activiteiten in Salland, het Reggeland en de Sallandse Heuvelrug zijn verkrijgbaar bij de VVV Sallandse Heuvelrug en Reggeland. Deze heeft kantoren in Den Ham, Deventer, Enter, Heino, Nijverdal, Holten, Olst, Raalte, Rijssen, Vriezenveen, Wierden en Wijhe.

Het bezoekercentrum van het Nationaal Park is te vinden in Nijverdal. Hier is onder meer een permanente tentoonstelling over het ontstaan van het landschap. Ook zijn er vele activiteiten en excursies.

 

Meer Sallandse Heuvelrug op Trips in Nederland

Maak uitgebreid kennis met de mogelijkheden om vakantie te vieren of er een dagje op uit te trekken op de Sallandse Heuvelrug via deze pagina's:

 

Sallandse Heuvelrug op de kaart

Kaart van NederlandNoord-HollandZuid-HollandZeelandFrieslandNoord-BrabantFlevolandGroningenDrentheUtrechtOverijsselLimburgGelderland