Gratis nieuwsbrief


 

 

Alles over een dagje uit, weekendje weg of vakantie in het Lauwersmeergebied

Lauwersmeergebied

Precies op de grens tussen Groningen en Friesland ligt aan de Waddenzeekust het Lauwersmeer. Het natuurgebied herbergt unieke plantensoorten en is sinds 2003 een Nationaal Park. Rond het water heeft het Lauwersmeergebied met zijn fiets- en watersportmogelijkheden en diverse campings voor de actieve recreant van alles te bieden.

Natuur en landschap

Tot het jaar 1969 stond het Lauwersmeer in open verbinding met de zee. De Lauwerszee kende getijdeverschillen en had net als de Waddenzee zandbanken die bij eb droogvielen. In 1969 werd de dijk voltooid die de Lauwerszee afsloot van de open zee. Aanleiding hiervoor was het deltaproject, waarbij de gehele Nederlandse zeewering werd opgehoogd. Plannen voor opwaardering van de dijken rond de Lauwerszee stuitten op protesten bij de bevolking, waarna besloten werd tot het bouwen van de dam, die het huidige Lauwersmeer vormde.

Door de aanleg van de dijk heeft het Lauwersmeergebied in vrij korte tijd een grote transformatie ondergaan. De oevers van het meer zijn deels omgevormd tot landbouwgrond. Ook is er, vooral aan de oostzijde, bos aangeplant. Het meer dient tevens als waterberging in tijden van grote neerslag. Spuisluizen in de dijk zorgen er voor dat het waterpeil zoveel mogelijk constant blijft.

Het gebied dankt zijn naam aan het riviertje de Lauwers, die ontspringt bij Surhuisterveen en langs de grens tussen Fryslân en Groningen stroomt om uiteindelijk in het Lauwersmeer uit te komen. In de loop der jaren is het stroomgebied van de Lauwers door de mens gewijzigd, om uiteindelijk bij Zoutkamp uit te monden.

Cultuur en kernen

Sinds 500 jaar voor Christus de eerste mensen in het Lauwersmeergebied kwamen wonen, is de strijd met de zee altijd een actueel thema geweest. De vroege bewoners leefden op verhogingen in het landschap, terpen (Friesland) en wierden (Groningen), om bij overstromingen droge voeten te houden. Terwijl dorpen groeiden werd de grond op de hoger gelegen gebieden steeds schaarser. Rond het jaar 1000 werd begonnen met de aanleg van de eerste dijken.

Mede door de aanleg van polders en landwinning wordt het landschap rond het Lauwersmeer getekend door weiden en akkerland. Naast de landbouw zelf zijn landaanwinningsprojecten in de regio in het verleden een belangrijke werkverschaffing voor arbeiders geweest.

Behalve de landbouw was ook de visserij een voorname bron van inkomen. Zoutkamp was door de eeuwen heen een belangrijke uitvalsbasis voor de garnalenvisserij, schelvis- en haringvisserij. Na de aanleg van het Lauwersmeer lag Zoutkamp niet langer aan open zee en verhuisden de meeste vissersboten naar Lauwersoog.

Direct aan het meer vinden we een aantal plaatsen waar de watersport tegenwoordig centraal staat, zoals Oostmahorn en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Op zomerse dagen is het op het Lauwersmeer gezellig druk met pleziervaartuigen, zeilboten, rondvaartboten en surfers. Aan de zuidkant van Lauwersoog vinden we naast een haven voor de pleziervaart ook een recreatieterrein. Bij Oostmahorn wordt onder de naam Esonstad een recreatiepark ontwikkeld in de vorm van een vestingstad.

Informatie over het Lauwersmeer

Het Lauwersmeergebied valt onder de VVV Lauwersland, met kantoren in onder andere Dokkum, Kollum, Winsum en Zoutkamp.

Nationaal Park Lauwersmeer heeft op dit moment nog geen bezoekerscentrum. Een kleinschalig informatiecentrum bij Restaurant Het Booze Wijf aan de Strandweg in Lauwersoog zou binnenkort open moeten gaan.

 

Meer Lauwersmeergebied op Trips in Nederland

Maak uitgebreid kennis met de mogelijkheden om vakantie te vieren of er een dagje op uit te trekken in het Lauwersmeergebied via deze pagina's:

 

Lauwersmeergebied op de kaart

Kaart van NederlandNoord-HollandZuid-HollandZeelandFrieslandNoord-BrabantFlevolandGroningenDrentheUtrechtOverijsselLimburgGelderland