Gratis nieuwsbrief


 

 

Alles over een dagje uit, weekendje weg of vakantie op Ameland

Ameland

Vanuit het westen gerekend is Ameland het vierde bewoonde waddeneiland. Na een overtocht van ongeveer drie kwartier vanuit het Friese Holwerd komt u aan in de haven van Nes, het beginpunt van uw ontdekking van dit prachtige eiland. Met zijn gezellige dorpen, mooie strand en ruim honderd kilometer aan fietspaden heeft Ameland u genoeg te bieden.

Natuur en landschap

Net als voor de andere waddeneilanden geldt, is de geschiedenis van Ameland nog relatief jong. Hoewel de bewoning waarschijnlijk terug gaat tot de vroege Middeleeuwen, ontstond het waddengebied in zijn huidige vorm pas een paar honderd jaar geleden. Na de laatste ijstijd voerde de zee gedurende duizenden jaren zand aan naar de kust, om zo een beschermende strandwal te doen ontstaan voor het venige achterland. Tijdens de watersnood van 1287 brak de zee door deze duinen heen om het drassige veen achter de duinen onder water te zetten en de Waddenzee te vormen zoals we die vandaag de dag kennen.

Op Ameland vinden we een mengelmoes van verschillende natuurverschijningen. Het grootste gedeelte van de zuidkant bestaat uit weilanden achter de door de mens aangelegde dijken. Aan de oostzijde van het eiland hebben de getijden van de Waddenzee vrij spel in de slenken van de kwelder met zijn kenmerkende plantengroei. In het noorden vinden we het noordzeestrand en de duinen die het eiland beschermen tegen het water van de Noordzee.

De Waddenzee met zijn wijdse vergezichten, banken en geulen straalt een grote rust uit. Toch is het op het wad een drukte van belang. Niet alleen is het gebied enorm belangrijk voor de vele trekvogels die er hun pitstop houden, het kent ook een enorme hoeveelheid vaste bewoners. Waaronder dertig vissoorten, schelpdieren, pieren en garnalen. De natuurgebieden het Oerd en de Hon zijn belangrijke broed- en rustplaatsen voor vogels op Ameland.

Behalve duinen, strand en weiden is op Ameland ook bos aanwezig. Net als op andere eilanden is het bos veelal aangeplant om verstuiving van de zandgrond tegen te gaan.

Cultuur en kernen

Op Ameland liggen een viertal dorpen; Hollum, Ballum, Nes en Buren. Door verplaatsing van het eiland in oostelijke richting zijn de voormalige dorpen Sier en Oerd in de zee verdwenen. In Hollum zijn tijdens een renovatie van de Hervormde kerk fundamenten uit de elfde eeuw gevonden, maar aangenomen wordt dat de bewoning verder terug gaat dan dat.

De Amelanders zijn trots op hun eigen identiteit, die zijn oorsprong kent in de lange periode van onafhankelijkheid van het eiland. In de eeuwen dat de Friezen, Hollanders en Spanjaarden hun oorlogen uitvochten, bleven de Cammingha's, die heersten over het eiland, zo veel als dat ging neutraal. Uiteindelijk vond het eiland via de Friese stadhouders toch zijn plekje onder de hoede van de Oranjes. De Amelander identiteit vertaalt zich onder meer in een eigen dialect, dat hoewel verwant aan het Stadsfries, sterke eigen trekken en uitdrukkingen heeft.

Op het eiland herinneren de zogenaamde commandeurshuisjes aan de rol van Ameland in de tijd van de walvisvaarders. Deze kapiteinswoningen zijn te herkennen aan hun voorgevel, waar muurankers het bouwjaar aangeven.

Een bekende sage op het eiland is die van Rixt van het Oerd. Zij woonde met haar zoon Sjoerd in een huisje in de duinen van het Oerd, waar zij leefden van wat er op het strand aanspoelde. Op een gegeven moment besluit Sjoerd voor het grote avontuur te gaan en monstert aan op een vissersboot. Met zijn verdiensten weet hij zijn moeder te verzorgen, maar na enkele keren komt hij niet meer terug en is Rixt weer veroordeeld tot het juttersbestaan. Als zij een list bedenkt om een schip te laten vergaan, wil het toeval dat dit juist de boot is waar haar zoon op vaart. Als ze het stoffelijk overschot van Sjoerd herkent wordt ze doodongelukkig. Het schijnt dat haar geest vandaag de dag nog over het Oerd dwaalt, op zoek naar haar zoon...

Informatie over Ameland

De VVV Ameland heeft twee vestigingen, in Nes en in Hollum. Het kantoor in Nes ligt aan de buitenkant van het dorp, op loopafstand van de pier waar de veerboot aanmeert.

Het is toegestaan om een auto mee te nemen naar Ameland. De afstanden op het eiland zijn niet erg groot, waardoor het prima per fiets verkend kan worden. Ameland kent een busdienstregeling en enkele taxibedrijven.

 

Meer Ameland op Trips in Nederland

Maak uitgebreid kennis met de mogelijkheden om vakantie te vieren of er een dagje op uit te trekken op Ameland via deze pagina's:

 

Ameland op de kaart

Kaart van NederlandNoord-HollandZuid-HollandZeelandFrieslandNoord-BrabantFlevolandGroningenDrentheUtrechtOverijsselLimburgGelderland